CE BELGESİ - İŞARETİ NEDİR ?

Geri

CE işareti anlam olarak ‘’Conformity Europe’’ yani Avrupa’ya uygunluk anlamı taşımaktadır. Avrupa Birliği Direktiflerinden bir veya birkaçının kapsamına giren ürün CE işareti taşımak zorundadır. Fransızca kökenli olan ve ismini bu kelimelerin baş harflerinden alan CE işareti ürünlerin üzerinde, ambalajlarında ve ürün hakkındaki her türlü doküman üzerinde bulunması zorunludur.

CE belgesi olan ve CE işareti olan her ürün kalitelidir demek yanlış bir kanıdır. CE, ürünün kalitesinden ziyade ürünün insan sağlığına, can ve mal güvenliğine, hayvan ve bitki yaşam sağlığına zarar vermediğini ve çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip olduğunu gösteren bir işarettir.

CE belgesini bir çeşit ürün pasaportu gibi de düşünebiliriz. Avrupa üye ülkeleri arasında ürünün serbest dolaşımı bu belge ile mümkün olabilmektedir.

Avrupa Birliği, üye ülkelerin teknik standartları arasında bir uyum sağlamak amacı ile bir sistem oluşturmuştur. Bunun amacı aynı standarda sahip üretim yapılmasıdır. Çalışma sırasında 24 direktif – yönetmeliğin hangisi veya hangileri kapsamında olması ardından harmonize standartlar belirlenerek, direktif – yönetmeliğin ilgili ürün ile belirlediği CE belgelendirme yol haritasını izlemeleri istenmiştir.

CE markası tüketiciler için değil yetkililer için vurulmaktadır. Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verir. Kişilerin serbest dolaşımını sağlayacağı anlamını taşımaz. Yakın bir gelecekte AB'ye ihraç edilen her ürünün CE belgeli olması şartı aranacaktır.

CE logosu taşıyan bir ürün;

• İnsan emniyeti,

• Can ve mal emniyeti,

• İnsan sağlığı,

• Çevre koruması,

• Enerji tasarrufunu öngörür.