ROTARY MOTOR NEDİR ?

Geri

Rotary valfler, talaşlı ve tanecikli malzemelerin filtreden veya seperatörden gelen tozun boşaltılmasında, ayrıca çeşitli taşıyıcı transport hatlarında beslenme donanımı olarak kullanılır. Malzemelerin cinsine göre hangi tür rotary valfin kullanılacağının hesaplanması için transfer edilecek malzemelerin fiziksel karakterinin bilinmesi gerekmektedir. ( tane iriliği, tane sertliği, malzeme akışkanlığı, malzeme sıcaklığı, malzeme yoğunluğu vb. )